Sakramenty

Aby przystąpić do poszczególnych sakramentów (oraz zorganizować pogrzeb) należy zgłosić się do kancelarii parafialnej oraz przedstawić następujące dokumenty:

Chrzest:

 • skrócony akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie dla chrzestnych (jeśli są z innej parafii)
 • pozwolenie proboszcza miejsca (jeśli dziecko jest z innej parafii)

Bierzmowanie:

 • metryka chrztu
 • pozwolenie proboszcza miejsca (jeśli kandydat jest z innej parafii)

I Komunia święta:

 • metryka chrztu (jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii)
 • pozwolenie proboszcza miejsca (jeśli dziecko jest z innej parafii)

Małżeństwo:

 • metryka chrztu i bierzmowania (jeśli osoba przystępująca do sakramentu jest z innej parafii)
 • zaświadczenie z USC (jeśli zawierane małżeństwo ma być konkordatowe)
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych

 

Pogrzeb:

 • akt zgonu
 • zgoda proboszcza miejsca (jeśli osoba jest z innej parafii)

images (1)