Sakramenty

Aby przystąpić do poszczególnych sakramentów (oraz zorganizować pogrzeb) należy zgłosić się do kancelarii parafialnej oraz przedstawić następujące dokumenty:

Chrzest:

 • skrócony akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie dla chrzestnych (jeśli są z innej parafii)
 • pozwolenie proboszcza miejsca (jeśli dziecko jest z innej parafii)

Bierzmowanie:

 • metryka chrztu
 • pozwolenie proboszcza miejsca (jeśli kandydat jest z innej parafii)

I Komunia święta:

 • metryka chrztu (jeśli dziecko było chrzczone w innej parafii)
 • pozwolenie proboszcza miejsca (jeśli dziecko jest z innej parafii)

Małżeństwo:

 • metryka chrztu i bierzmowania (jeśli osoba przystępująca do sakramentu jest z innej parafii)
 • zaświadczenie z USC (jeśli zawierane małżeństwo ma być konkordatowe)
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych

  Informacje dla narzeczonych:

MUZYKA W CZASIE LITURGII SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1. W czasie Mszy św. wykonywane są tylko pieśni zgodne z przepisami liturgicznymi, odpowiednie dla świętych obrzędów i szanujące sakralność miejsca.

2. Niedozwolone są piosenki i melodie o charakterze świeckim (muzyka filmowa, rozrywkowa itd.), instrumenty wykorzystujące elektryczność (w tym keyboard, gitara akustyczna) oraz muzyka sztucznie odtwarzana (podkłady).

3. W śpiewach należy zachować charakter okresów takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie.

4.Możliwa jest współpraca z wokalistami i instrumentalistami tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu repertuaru, sprawdzeniu go pod kątem zgodności z duchem liturgii i zaakceptowaniu go przez księdza Proboszcza.

5. Nie istnieje możliwość zapraszania zespołów z całkowitym wykluczeniem Pana Organisty.

6. Schola/ zespół śpiewają wyłącznie na chórze (z wyjątkiem psalmu).

7. Listę pieśni do wyboru  udostępnia Pan Organista.

Telefony kontaktowe:

Pan Organista -tel. 880 097 943

Schola- tel. 669 690 503


Pogrzeb: 

 • akt zgonu
 • zgoda proboszcza miejsca (jeśli osoba jest z innej parafii)

images (1)