Prace i remonty w parafii

Jak widać na zdjęciach- prace przy naszym zabytkowym kościele sukcesywnie posuwają się do przodu. Są już gotowe trzy wejścia i można z nich korzystać.

 

Wraz z renowacją duchową, jaką daje Seminarium Odnowy Wiary, ruszyły prace przy kościele. Została już wykonana opaska przy naszej świątyni a teraz trwają prace nad wykonaniem chodnika procesyjnego wokół kościoła. Oddajemy wszystkie te sprawy Waszej modlitwie- niech św.Józef będzie orędownikiem tego dzieła i wstawia się za nami. Ufamy, że Pan Bóg sam najlepiej wszystko poprowadzi i już wkrótce będziemy cieszyć się owocami wszystkich podejmowanych działań.
Św. Józefie- módl się za nami!