Poradnia Rodzinna

Informacje dla narzeczonych

Nr telefonu do poradni: 607 775 965

Zgłoszenie do kancelarii
Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się przynajmniej 3-6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ślubu. Im szybciej tym lepiej. Kapłan w kancelarii skieruje Was do Katolickiej Poradni Rodzinnej, gdzie czeka kapłan z katechizacją przedślubną oraz Doradca Życia Rodzinnego.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów,
  • dowody osobiste,
  • świadectwa katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania),
  • dane personalne świadków.

Katechizacja przedślubna
Co najmniej 3 – 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu narzeczeni rozpoczynają spotkania grupowe w Poradni Rodzinnej, następnie przeprowadzane są indywidualne warsztaty i odbywa się dzień skupienia.

Zapowiedzi
Po spisaniu protokołu, przez dwie kolejne niedziele, głoszone są zapowiedzi z ambony w parafii obojga narzeczonych. Fakt wygłoszenia zapowiedzi musi być potwierdzony na specjalnym zaświadczeniu, które następnie należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której załatwiane są formalności przedślubne (zaniedbanie dostarczenia potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi spowoduje wstrzymanie uroczystości ślubnych, a w konsekwencji narażenie się na wiele nieprzewidzianych przykrości).

Spowiedź
Przystępując do spowiedzi należy poinformować kapłana, że jest to pierwsza lub druga spowiedź przedślubna. Pierwszą spowiedź przedślubną należy odbyć po spisaniu protokołu, czyli około miesiąc przed ślubem. Powinna zakończyć się potwierdzeniem spowiednika za specjalnym formularzu. Drugą spowiedź najlepiej odbyć dzień przed ślubem.


W tygodniu przed ślubem
Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby dopełnić formalności i omówić przebieg liturgii. Trzeba przynieść ze sobą:

  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie o odbyciu katechizacji przedmałżeńskiej – od Kapłana,
  • potwierdzenie nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnnej
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii,
  • zaświadczenie (stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa wg polskiego prawa cywilnego) z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zameldowania (ważne 3 miesiące).

Aby zapisać się na nauki przedmałżenskie
wypełnij formularz zgłoszeniowy: