Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP & dożynki parafialne

 Jak co roku – 8 września w naszej parafii odbył się odpust ku czci Narodzenia NMP. Licznie zgromadzeni parafianie i goście wzięli udział w Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Prałat Andrzej Puzon. Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitał ks. Proboszcz Marek Barszczowski. Był to również czas dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony: rolnicy z terenu parafii przynieśli do kościoła piękne wieńce  a po Mszy św. Starostowie poczęstowali zebranych  tegorocznym chlebem dożynkowym, którego dla nikogo nie zabrakło.

 

foto: Marek Ryś