Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP

Trzeszczany Pierwsze 34

22- 554 Trzeszczany

reprezentowana przez Proboszcza – ks. Marka Barszczowskiego dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej jest Ks. Zygmunt Jagiełło , tel. 84 627 9521.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.