Dzień skupienia w Hucie Różanieckiej

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie; już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z najemników – To wyznanie zawiera dwa elementy autentycznego odkupienia: przyznanie się do grzechu oraz potrzebę pokuty” – Arcybiskup Fulton J. Sheen.
Nasza młodzież przygotowująca się do bierzmowania wraz z księdzem Mateuszem przez ostatnie dwa dni poznawała Miłosiernego Ojca Podczas wyjazdu formacyjnego do Huty Różanieckiej. Można Go było spotkać w słowie, liturgii, sakramencie pokuty i pojednania, pięknie stworzonego świata oraz w drugim człowieku.
Prośmy Ducha Świętego, by przemieniał serca tych, którzy chcą Go przyjąć.

Dzień skupienia Huta Różaniecka (29)Dzień skupienia Huta Różaniecka (28)Dzień skupienia Huta Różaniecka (27)Dzień skupienia Huta Różaniecka (26)Dzień skupienia Huta Różaniecka (25)Dzień skupienia Huta Różaniecka (24)Dzień skupienia Huta Różaniecka (23)Dzień skupienia Huta Różaniecka (22)Dzień skupienia Huta Różaniecka (21)Dzień skupienia Huta Różaniecka (20)Dzień skupienia Huta Różaniecka (19)Dzień skupienia Huta Różaniecka (18)Dzień skupienia Huta Różaniecka (17)Dzień skupienia Huta Różaniecka (16)Dzień skupienia Huta Różaniecka (15)Dzień skupienia Huta Różaniecka (14)Dzień skupienia Huta Różaniecka (13)Dzień skupienia Huta Różaniecka (12)Dzień skupienia Huta Różaniecka (11)Dzień skupienia Huta Różaniecka (10)Dzień skupienia Huta Różaniecka (9)Dzień skupienia Huta Różaniecka (8)Dzień skupienia Huta Różaniecka (7)Dzień skupienia Huta Różaniecka (6)Dzień skupienia Huta Różaniecka (5)Dzień skupienia Huta Różaniecka (4)Dzień skupienia Huta Różaniecka (3)Dzień skupienia Huta Różaniecka (2)Dzień skupienia Huta Różaniecka (1)