Duszpasterstwo

 • Ministranci i lektorzy – zbiórki w soboty o godz. 9:00 ( młodsi) i 10.00 (starsi)
 • Schola – próby w piątki o godz. 18:00
 • Chór parafialny
 • Koła Żywego Różańca- Zmiana tajemnic różańcowych w Pierwsze Soboty Miesiąca o godz. 18.00
 • Róże Różańcowe Rodziców za Dzieci
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży- spotkania w soboty o godz 18:00
 • Szkolne Koło Misyjne- Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach
 • Szkolne Koło Caritas- Szkoła Podstawowa w Mołodiatyczach
 • Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca– we środy o godz. 18:00
 • Duszpasterstwo chorych – w każdy I piątek miesiąca odwiedzamy chorych z posługą sakramentalną od godz. 9:00
 • Duszpasterstwo pielgrzymkowe –  pielgrzymki parafialne są organizowane dwa razy do roku: w  okresie wiosennym i jesiennym; raz w roku odbywa się również pielgrzymka do Częstochowy dla dzieci przystępujących w danym roku do I Komunii świętej.