XXV niedziela zwykła ( 18.09.2022 r.)

1.     Dziś XXV niedziela zwykła. Odpust w Majdanie Wielkim. Dziękujemy Ks. Prałatowi za pomoc. Dziś również Światowy Dzień Środków masowego przekazuTaca inwestycyjna na potrzeby naszej Parafii i puszka na KRZ.

2.     We wtorek  20 września wsp. Śś mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasan i Towarzyszy, w środę  21 września święto św. Mateusza Apostoła Ewangelisty – imieniny naszego wikariusza. W czwartek 22 września wsp. bł. Bernardyny Jabłońskiej, albertynki urodzonej w Pizunach k. Narola.  W piątek 23 września wsp. św. O. Pio.

3.     Za tydzień taca na budownictwo sakralne a po sumie spotkanie Róż Różańcowych modlących się za dzieci po sumie.

4.     Dziękuje za posprzątanie Kościoła osobom z Leopoldowa i ofiarę na kwiaty. Na sobotę na godz. 9:00 proszę następne osoby z Leopoldowa.

5.     Tygodnik Niedziela – 10 zł. 

 6.     Rok formacyjny: Ceremoniarze, Lektorzy Ministranci starsi, Młodsi i schola  w sobotę wyjeżdżają na pielgrzymkę LSO do Krasnobrodu,  KSM  sobota godz. 18:00. Schola w piątek godz. 16:00, a przesłuchanie nowych kandydatek do scholi w sobotę 17:30. Legion Maryi – poniedziałek godz. 10:00.  Zapraszamy chętnych do KSM-u i Liturgicznej Służby Ołtarza i scholi.

7. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary na Kościół.

8.   Pielgrzymka: Praga, Skalne Miasto, zamek Książ, Krzeszów, Szklarska Poręba w dniach 14 – 16 października. Koszt 720 zł.