II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia 19.04.2020 r.

1.     Dziś Święto Miłosierdzia Bożego, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

2.     W czwartek 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha Bp i m., głównego Patrona Polski. W sobotę  święto św. Marka Ewangelisty  i imienny naszego Ks. Proboszcza. Prosimy o modlitwę.  W przyszłą niedziele o godz. 12:00 Msza św.  za Ks. Proboszcza.

3.     Na sobotę na godz. 9:00 proszę osoby z Józefina do posprzątania kościoła.

4.     Tygodnik Niedziela – 6 zł. Baranki i Paschaliki- 6 zł.

5.     I komunia św. w naszej Parafii odbędzie się 27 września 2020 roku o godz. 11:00.

6.     Papież Franciszek ostatnio  powiedział „ Zażyłość bez wspólnoty, bez chleba, bez Kościoła, bez ludu i sakramentów jest niebezpieczna. Może stać się zażyłością – powiedzmy – gnostyczną, relacją tylko dla mnie, oderwaną od ludu Bożego. Zażyłość apostołów z Panem zawsze była wspólnotowa, zawsze przy stole, znaku wspólnotowości. Zawsze była powiązana z sakramentem, z chlebem”.  A nie wirtualną.  Kochani powoli  będziemy wracać do wspólnotowego przezywania wiary w naszym kościele.  Nowe wytyczne rządu mówią  o 15 m kwadratowych na 1 osobę.  W naszym kościele jest około 1200m kwadratowych, więc 80 osób może spokojnie uczestniczyć we Mszy św.  Od przyszłej niedzieli  zapraszam naszych Parafian do uczestnictwa we Mszach świętych. Wprowadzamy dodatkową Mszę św.  kościele parafialnym o godz. 10:30. Porządek Mszy św. niedzielnych  będzie przedstawiał się w następujący sposób: w kościele Parafialnym o 8:30, 10:30, 12:00 a w kaplicach o 10:30. W kaplicach w Majdanie może uczestniczyć do 15 osób a w Chyżowicach do 30 osób. Nie liczymy osób na zewnątrz. Przed drzwiami ustawione będą płyny dezynfekujące- proszę z nich korzystać oraz przychodzić w maseczkach i zachowywać od siebie 2 m. dystans.