V Niedziela Zwykła

1.     Dziś V Niedziela Zwykła.Dziś w naszej parafii przed i po każdej Mszy Świętej przy kościele i w kaplicach, odbywa się zbiórka  na leczenie Marysi. Dla której jest wciąż szansa na przeżycie.

2.     W poniedziałek wsp. św. Scholastyki, we wtorek wsp. NMP z Lourdes. Jest to Światowy Dzień Chorego. Msza św. w naszej Parafii  w intencji chorych o godz. 7:30 z namaszczaniem chorych i z Błogosławieństwem Lurdzkim. Zapraszamy tych wszystkich którzy źle się czują na duszy i ciele. W piątek 14 lutego święto św. Cyryla mnicha i Metodego Bp. – Patronów Europy  oraz wsp. św. Walentego .

3.     W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św. i ich rodzicami. Obecność obowiązkowa.

4.     W naszej Parafii staraniem Ks. Proboszcza, akceptacją i błogosławieństwem naszego Bp. Mariana Rojka powstała Poradnia Rodzinna. Będzie się ona zajmowała przygotowaniem narzeczonych jak również innymi sprawami związanymi z małżeństwem i życiem rodzinnym. Pracowała w niej będzie P. Adrianna Karpiuk z Chyżowic, która ukończyła studia o rodzinie,posiada misję kanoniczną od naszego Biskupa i specjalny kurs do prowadzenia nauk przedmałżeńskich i innych zadań z tym związanych. Pierwsze spotkanie dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa odbędzie się 21 lutego w piątek o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński w ciągu pół roku. Spotkania będą cykliczne. Będzie się można tez umawiać indywidualnie jeśli komuś nie będzie odpowiadał termin. Zgłaszać się należy do Parafii w Trzeszczanach.

5.     Bardzo dziękuje za posprzątanie Kościoła osobom z Trzeszczan i ofiarę na kwiaty 100 zł. Bóg zapłać. Na sobotę na godz. 9:00 rano proszę osoby z Trzeszczan.

6.     W środę spotkanie Przyjaciół Oblubieńca o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy. W sobotę o godz. 10:00 kolejne spotkanie  dla ministrantów w ramach kursu lektorskiego  z całego rejonu hrubieszowskiego. Spotkanie KSM –u w sobotę o godz. 17:00.