6.01.2019

Objawienie Pańskie

  1. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Misyjny Dzień Dzieci i taca na Krajowy Fundusz Misyjny. Po sumie o godz. 12:00 spotkanie z rodzicami Harcerzy. O godz. 14:00 koncert kolęd w Domu Kultury w Nieledwi. Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.

  2. Jutro w poniedziałek 7 stycznia wizyta duszpasterska – Chyżowice 1 ks. Kolonia za SKR od godz. 9:00. I drugi Ks. Kolonia Wandzin od 15:00. I również tego dnia Małe błoto od godz. 15:00. Prosimy o pojazdy. We wtorek 8 stycznia od godz. 15:00 Korytyna i Józefin. Prosimy o pojazdy. W środę 9 stycznia wizyta duszpasterska Bogucice 1 Ks. od Trzeszczan od godz. 16:00 i kolonia a drugi od Werbkowic od godz. 15:00. Przy szosie. Prosimy o pojazdy. W czwartek 10 stycznia wizyta duszpasterska od godz. 15:00 Bogucice -wieś. Prosimy o pojazdy. W piątek 11 stycznia wizyta duszpasterska Mołodiatycze od 9:00 – 2 Księzy. 1 ks. od Kruczyńskiej i kolonia za SKR – m a 2 Ks. Od Płońskiej do P. Bielińskiego. Prosimy o pojazdy. W sobotę 12 stycznia wizyta duszpasterska od 9:00 Mołodiatycze 1 Ks. Od P. Kwiatkowskiego a drugi od P. Chwedczuka (do zejścia się.). Kolęda to spotkanie się z duszpasterzami, to wspólna modlitwa, to rozmowa duszpasterska.

  3. Bardzo dziękuje za posprzątanie Kościoła osobom z Bogucic i ofiarę na kwiaty 80 zł. Bóg zapłać. I na sobotę na godz. 9;00 rano proszę następne osoby z Bogucic.