Sprawozdanie na zakończenie roku 2018

„Nie tak szybko płynie rzeka, jak nam szybko czas ucieka”.

Jesteśmy o rok starsi. Dla wielu był to rok szczęśliwy. Rok narodzin dziecka, rok zawarcia sakramentu małżeństwa, rok znalezienia pracy, zdobycia kolejnych życiowych sukcesów. Dla wielu jednak ten rok naznaczony jest cierpieniem i smutkiem. Szczególnie dla tych, którzy pożegnać musieli najbliższych, odchodzących do domu ojca, albo wyjechali za pracą za granicę, opuszczając swoich najbliższych.

Obojętnie jak było, przychodzimy dzisiaj zakończyć rok w Kościele, bo wiemy, że wszystko w rękach Boga i śpiewamy „Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy”

Trzeba nam się pytać o obecność Boga i wiary w Jego Opatrzność w kończącym się roku.

Życie sakramentalne

Na pierwszym miejscu trzeba tutaj wymienić posługę sakramentalną. Cieszymy się, iż w parafii coraz bardziej wzrasta ilość spowiadających się i przystępujących do komunii świętej. W tym roku rozdaliśmy 85 tys. Komunii świętych. Coraz więcej chorych odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca – 42 osób systematycznie korzysta z tego sakramentu. Ochrzciliśmy w całym roku 19 dzieci. Do pierwszej komunii św. przystąpiło 14 dzieci. Do sakramentu małżeństwa przystąpiło 12 par. Umarło – odeszło do wieczności 30 parafian.

Apostolat

Działały przy parafii grupy apostolskie, modlitewne. Wymienić tu należy: Żywy Różaniec, Ministranci, Lektorzy, Schola, KSM, Szkolne Koło Misyjne, Szkolne koło Caritas, Harcerze i 2 Róże modlące się za swoje dzieci.

Ważne wydarzenia

Jako proboszcz do ważniejszych wydarzeń kończącego się roku zaliczam:

 • Odpusty parafialne ku czci Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP

 • Pielgrzymki – do Częstochowy, mężczyzn, nauczycieli, – dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami do Częstochowy i Inwałdu scholi do Wąwolnicy i Nałęczowa. – rekolekcje wielkopostne i Adwentowe

 • Rozpoczęcie posługi w naszej Parafii  Ks. Wikariusza Mateusza.

 • 50 lecie święceń Ks. Kanonika Włodzimierza

 • Szlachetna Paczka

 • -Nabożeństwa Fatimskie

 • strona medialna Parafii (Fb, i strona www parafii) było 96 731 wyświetleń naszej strony parafialnej. Było 10 888 odwiedzających głownie z Polski, potem kolejno z USA, Niemcy, Wlk. Brytania a łącznie z 35 krajów świata, zaś strona na facebook-u, dotarła do 6816 odbiorców a obserwuje nas nas tam. 364 osoby.

 • Seminarium Odnowy Wiary (uczestniczyło w nim 5 osób przez 12 tygodni w Zamościu w Parafii Opatrzności Bożej )

 • I Bal Wszystkich Świętych

 • 100 – lecie Niepodległości

 • 25 – lecie KSM – w naszej Diecezji

 • 35 lecie posługi Pana Organisty w naszej Parafii.

Co boli?

Wszystko co działo się w minionym okresie, w ciągu tego półrocza. To, że tak łatwo człowiek ulega temu co niesprawdzone i wydaje złą opinie o drugim. Plotki oszczerstwa, pomówienia i kalumnie. To bardzo boli.

Zdarza się że młodzi ludzie, nawet praktykujący, żyją w związkach partnerskich, bez ślubu, i to przy wyraźnym sprzeciwie wierzących rodziców czy dziadków.

Boli niż demograficzny i proces starzenia się parafii, migracja zarobkowa i bezrobocie

Sprawy materialne

Przychód parafii tzn. tace, ofiary indywidualne, opłatki, pokładne opłaty za śmieci na cmentarzu, kolęda – wyniósł 216 423 zł. Wydatki tzn. opłaty energii światła za kościoły, plebanię, tace na rzecz Kurii, Caritasu, WSD i Kul i na inne cele charytatywne, podatek za wszystkich Parafian do Kurii i do Państwa, ubezpieczenie Kościołów plebani, koszty administracyjne związane z ogrzewaniem naszego kościoła, opłata za dotychczas kupiony gaz, pobory i ubezpieczenie p. organisty, pobory, P. gospodyni zakup komunikantów wina i innych sprzętów potrzebnych do kościoła, i inne wydatki wyniósł – 209 535. Zostało nam w kasie parafialnej 6888 zł na plusie. Za wykonanie opaski zapłaciliśmy 28 tys. zł.

Co zrobiliśmy w tym Roku w naszej Parafii

 • panele słoneczne na plebanii

 • wykonanie opaski wokół Kościoła

 • monitoring przy plebani i kościele. (kamery)

Plany na przyszłość

 • wykonanie ogrzewania w kaplicach w Chyżowicach i Majdanie Wielkim

 • wykonanie chodnika procesyjnego przy kościele.

 • parking przy cmentarzu i plebani.

Podziękowanie

Na koniec pragnę serdecznie podziękować:

„Bóg zapłać” Księdzu Kanonikowi Włodzimierzowi za dobrą współpracę,ponieważ mimo emerytury chętnie pełni trudną posługę w konfesjonale i przy ołtarzu. Dziękuję za Jego rady i doświadczenie kapłańskie. Wiemy ze Ks. Kanonik przeszedł w tym roku przez cierpienie- najpierw Jego choroby i cierpienie zjednoczyło nasza Parafię i nie tylko na modlitwie. W takich sytuacjach człowiek uświadamia sobie jak ważne jest życie człowieka i Jego zdrowie.

Ks. Wikariuszowi Mateuszowi dziękujemy za dobrą współpracę za otwarte serce do pracy Za katechizacje, za prowadzenie ministrantów i KSM – u, za założenie drużyny Harcerzy w naszej parafii.

Za angażowanie się w prowadzeniu parafialnej strony na facebook, za przygotowanie różnych uroczystości kościelnych.

„Bóg zapłać” gospodyni. P. Gieni, P. Organiście p. Heniowi, p. Kościelnemu Mirkowi, p.Radkowi za dbanie o obejście wokół kościoła i plebanii. Osobom sprzątającym kościół oraz starającym się o wystrój naszej świątyni. Dziękuję za tworzenie prawdziwie rodzinnej atmosfery i odpowiedzialną posługę, za troskę o wystrój naszego kościoła.

Dziękuję ministrantom, Kołom Żywego Różańca, Scholi, studentom szkolnym Koło Misyjnym i Caritasu.

Bóg zapłać” Radzie Parafialnej za pomoc, życzliwość i dobrą współpracę na rzecz naszej parafii. Wszystkim Parafianom za okazywanie życzliwości, dobroci serdeczności, także za wszystkie dary które ofiarujecie na rzecz kuchni na plebani. Z serca wam dziękujemy.

Bóg zapłać chorym za modlitwę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim darczyńcom i przyjaciołom naszej parafii.

Proszę także o wybaczenie. Jeśli kogoś w czymkolwiek uraziłem, zraniłem, zawiodłem czy zgorszyłem serdecznie przepraszam. Proszę także Boga by mi przebaczył.

Wszystkim życzę błogosławieństwa i opieki Niepokalanej w Nowym Roku 2019.

Zakończenie Roku 2018 (2)Zakończenie Roku 2018 (6)Zakończenie Roku 2018 (1)Zakończenie Roku 2018 (3)Zakończenie Roku 2018 (5)Zakończenie Roku 2018 (4)